Az Alapítvány célja, hogy

 • lehetőséget teremtsen a hallgatóknak a kötelező tárgyakon kívüli ismeretszerzésre,
 • egyéni képességeik kibontakozására (1997. évi CLVI. Tv. 26. §. C. 4. pont),
 • ismeretterjesztésre (előadások, meghívott előadók, kiadványok),
 • élénkítse az egyetem kulturális életét (1997. évi CLVI. Tv. 26. § 5. pont/), kulturális tevékenységét (színielőadások, koncertek, szórakozási lehetőség biztosítása),
 • Selmeci Diák hagyományok továbbadása.

Az alapítványi vagyon felhasználásának módjai:

 • az egyetemi ifjúság igényeit szolgáló előadások és tréningek szervezése,
 • gyakorlati tapasztalatszerzés lehetőségeinek bővítésére irányuló tevékenység,
 • kiadványok megjelentetése,
 • hallgatói szolgáltató és információs iroda fenntartása,
 • pályázati úton támogatja a Hallgatói Önkormányzat és egyéb, az egyetemen működő ifjúsági szervezeteinek programját,
 • pályázatokat ír ki tudományos előadások, gyakorlatok, kulturális programok szervezésére,
 • pályázati úton hozzájárul a hallgatói információs iroda működési költségeihez,
 • az egyetemen működő ifjúsági szervezetek is pályázhatnak az alapítvány céljaival összhangban levő programjaik támogatására.


Jó szerencsét!

Isten éltesse a közgazdászokat!